Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Posio
 
Sirniön kylä
 
Kuvaus:

Sirniön kylä on sekä maisemiltaan että rakennuskannaltaan yhtenäinen kokonaisuus. Vaaran rinteeseen on raivattu avarat viljelyalat. Kylä on Posion vanhimpia ja sen varsin tiivistä kyläkuvaa leimaa perinteinen rakentaminen. Vanhimmat kylän ulkorakennuksista periytyvät 1700-luvulta ja asuinrakennuksista 1800-luvun alkupuolelta.