Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Posio
 
Kitka-Livo, tukinsiirtolaitos
 
Kuvaus:

Jäämeren ja Itämeren välisellä vedenjakaja-alueella oleva Kitka- ja Livojärvien välinen tukinsiirtolaitteisto on rakennettu 1900-luvun alussa ja viimeksi se on ollut käytössä 1950-luvulla. Laite muutettiin 1930-luvulla puiseksi vesikouruksi. Siirtolaiterakennus on hirsirunkoinen ja lautavuorattu.