Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hirvensalmi
 
Hämeenmäen ja Hurrilan kylämaisema
 
Kuvaus:

Hämeenmäen ja Hurrilan kylät edustavat seudulle tyypillistä mäenlakiasutusta. Mäeltä avautuu itään ja länteen kaunis järvimaisema. Rakennuskanta on pääosin viiime vuosisadalta ja tämän vuosisadan alkupuolelta.