Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ranua
 
Kuhan kylä
 
Kuvaus:

Kuhan kylässä, Kuhajärven kaakkoispään niemessä on hyvin säilynyt komea rakennusryhmä, joka koostuu neljästä päärakennuksesta. Talousrakennuksineen ne muodostavat kaksi vierekkäistä pihapiiriä. Järven rannassa on lisäksi kaksi aittaa 1700-luvun alusta.
-Pikkuniemen asuinrakennus on rakennettu 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa.
-Leinolan päärakennus on vuodelta 1890.
-Törmälän kaksikerroksinen päärakennus on vuodelta 1845.
-Kuhan päärakennus on vuodelta 1903.
-Edellä mainituista hieman erillään sijaitsevat Ouluniemen ja Niemen rakennusryhmät.