Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ranua
 
Kuukasjärven kylä
 
Kuvaus:

Pitkänomaisten Kuukasjärvien rannoilla sijaitsevassa Kuukasjärven kylässä on säilynyt poikkeuksellisen iäkästä peräpohjalaista rakennuskantaa. Länsirannalla sijaitsevan Kuukasjärven päärakennuksen vanhempi osa on rakennettu 1700-luvulla savupirtiksi ja jatkettu kamaripuolella 1845. Vanhat talousrakennukset rajaavat pihaa. Onnelan päärakennus on vuodelta 1850. Koillisrannalla on Koivulan ehyt pihapiiri, jossa päärakennus on viime vuosisadan keskivaiheilta.