Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Rovaniemi
 
Rautionsaari Kemijoessa
 
Kuvaus:

Kemijoen kahden haaran välissä, Valajaskosken alapuolella sijaitsevan Rautionsaaren pysyvästä asutuksesta on tietoja jo 1500-luvulta. Saaren rakennuskanta säästyi kokonaan viime sotien hävitykseltä. Yhdessä Heikkilänrannan talojen kanssa saari muodostaa arvokkaan kulttuurimaiseman. Rautionsaaren vanhimmat asuinrakennukset ovat 1800-luvun alkupuolelta. Saaren länsipäässä on Uusi Rompasaaren tila, jonka on muutettu vanhainkodiksi.