Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Nokia
 
Viikin kartano ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Viikki oli jo keskiajalla säteritila, ensimmäinen maininta siitä on vuodelta 1450. Kartanon asuinpihaan johtaa komea koivukuja, joka ensi kerran istutettiin jo 1700-luvulla. Kapteeni Otto Brakel rakennutti nykyisen mansardikattoisen päärakennuksen 1782. Asuntopihan molemmilla sivuilla sijaitsee symmetrisesti kaksi siipirakennusta vuosilta 1927-1928. Puutarhassa on Tampereelta 1939 siirretty Lundahlin huvimaja, jota on sanottu Engelin piirtämäksi. Kartanoa ympäröi viljelysmaisema, joka liittää sen maisemallisesti Maatialaan ja Nokianvirtaan.