Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Nokia
 
Nokia Oy:n teollisuuslaitokset ja asuntoalueet
 
Kuvaus:

Nuijasodan ratkaiseva käänne tapahtui Nokianvirran maisemissa uutenavuotena 1596, kun Klaus Flemingin ratsujoukot hajottivat Nokialla nuijamiesten joukot. Tapahtuman muistoksi on vuonna 1933 pystytetty kivipaasi Nokian kartanon lähelle. Nykyisin Nokianvirtaa leimaavat sen varrelle asettuneet teollisuuslaitokset.
-Nokian kartanon puutarhassa on keskiaikaisen harmaakivikappelin perustus, joka on ajoitettu 1400- ja 1500-lukujen vaihteeseen. Kappelinpaikan vieressä on ns. Nokian kivi, jonka iästä ja alkuperästä on esitetty eri tulkintoja. Kartanon päärakennus purettiin 1960 ja nykyinen kurssikeskus rakennettiin 1962. Sitä ympäröivä puisto on istutettu 1800-luvun alussa.
-Nokian puuhiomo aloitti toimintansa 1868, paperitehdas 1880 ja Suomen ensimmäinen sulfiittiselluloosatehdas 1886. Tuotantorakennusten vanhin kerrostuma on vuosisadan vaihteesta. Jugendtyylinen konttorirakennus on 1908 (B.Federley). Kyöpelinvuoren ja Nokian kartanon välisellä alueella on yhtenäinen virkailija-asuntoalue 1920-luvulta.
-Suomen Gummitehdas siirtyi Helsingistä Nokialle 1904. Tiilinen tehdasrakennus on vanhimmilta osin vuodelta 1918, laajennuksia on tehty mm. 1924 ja 1928 (W.G.Palmqvist). Nokianvirran rannalla on joukko edustavia virkailija-asuntoja. Kumitehtaan työntekijöille rakennettu seuratalo Kerhola on vuodelta 1930 (W.G.Palmqvist).