Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Nokia
 
Siuronmäen asutus
 
Kuvaus:

Paikka, jossa Siuronkoski laskee Kuloveteen, on ollut asuttua jo kivikaudella. Alueen merkityksestä kertoo Suur-Pirkkalan mahtavin linnavuori, jonka reunat on varustettu kivivallein. Siuronkoskella on ollut tärkeä merkitys hallinnollisena rajana meidän päiviimme saakka. Kuusiaukkoinen kivisilta on vuodelta 1874. Siltaa on uusittu 1901,1926 ja 1978. Vuosisadan vaihteessa Siuroon syntyi tiheä työväen asuntoalue Kuljun, Grönforsin ja valtion sahojen sekä kosken rantaan sijoittuneen massatehtaan, 1895 valmistuneen Tampere-Pori rautatien sekä Kyröskosken että Ikaalisiin suuntautuneitten laivayhteyksien vaikutuksesta. Jyrkällä kalliolla sijaitsevat yhdenperheentalot ovat omatoimisen rakentamisen tulosta. Oman rukoushuoneen siurolaiset saivat 1910.
-Siuron rautatieasema on rakennettu tyyppipiirustusten mukaan vuoden 1895 tienoilla. Sitä on laajennettu vuosina 1900 ja 1920.
-Rukoushuoneyhdistys rakennutti 1910 Siuron kalliolle rakennusmestari Heikki Tiitolan piirtämän rukoushuoneen. Vuonna 1928 se korjattiin ja vihittiin kirkoksi.
-Siuron vanhin asuinrakennus on Färmin pirtti, joka on entisiä Kuljun torppia.