Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Nokia
 
Kauniainen-Kulju kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kuloveden pohjoisrannan kulttuurimaisema näyttäytyy erittäin edustavana Kauniaisten ja Kuljun kartanoiden välillä sekä maantietä että rautatietä matkaavalle. Kartanomiljöiden lisäksi on mainittava vanha kansakoulu sekä rukoushuoneen vieressä oleva huvila.
-Kauniaisten kartanon kaksikerroksinen päärakennus on valmistunut vuoden 1810 tienoilla, yksikerroksinen länsisiipi on vuodelta 1821 ja itäsiipi vuodelta 1937, jolloin koko rakennus peruskorjattiin (T. Nordman). Tämän vuosisadan alussa kartanoalue sai yhtenäisen leiman, kun arkkitehti Valter Thomé laati alueen yleissuunnitelman 1917. Työtä jatkoivat arkkitehdit Uno Sjöholm ja Jarl Eklund. Komea tiilinavetta rakennettiin vuosina 1918-1920 (B. Federley). Lehmuskujan varrella on kaksi asuinrakennusta, joista toinen Federleyn ja toinen Nordmanin piirtämä. Konttorirakennus on Jarl Eklundin käsialaa. Puisto- ja puutarha-alueet saivat alkunsa 1700-luvun loppupuolella. Nykyinen tilanne perustuu arkkitehtien Bengt Schalinin ja Paul Olssonin suunnitelmaan.
-Kuljun kartanon päärakennuksen runko on vuodelta 1767. Nykyiseen, klassistiseen asuunsa rakennus korjattiin 1916-17 (B. Federley). Päärakennuksen vieressä sijaitsee puutarha, jossa on vanhoja ansarirakennelmia. Talouspihan ympärillä on joukko työväenasuntoja ja ulkorakennuksia, joista huomattavin on vanha navetta. Sen runko on muurattu 1740 savesta ja kanervista ja vuonna 1900 se verhoiltiin tiilellä. Kartanon ympäristö on istutettua puistoa. Radan ja Kuloveden suuntaan laskeutuu geometrinen puisto.