Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Joroinen
 
Joroisten kirkonkylä
 
Kuvaus:

Joroisten kirkonkylä on uudisrakentamisesta huolimatta säilyttänyt pääosin perinteisen mittakaavansa ja joukon vanhoja julkisia rakennuksia. Pieksämäentien varrelle on keskittynyt vanhoja liike- ja asuinrakennuksia.
-Joroisten puukirkko on rakennettu 1792-93 (YIV). Muodoltaan se on tasavartinen ristikirkko, jonka ristikeskuksesta kohoaa pieni lyhtytorni. Paanukatto on päistään aumattu. Erillinen kellotapuli on vuodelta 1772. Vanhaa hautausmaata ympäröi kivimuuri.
-Joroisten vanha kunnantoimisto on rakennettu alkuaan 1870-luvulla lääkärin taloksi.
-Kirkkoherranpappila, ns. Yläpappila on vuodelta 1904.
-Tuomaalassa on toiminut Haapaniemen kadettikoulu sekä eräs maamme varhaisimmista kansanopistoista. Päärakennus on vuodelta 1912.
-Keskitalon pitkässä, viime vuosisadan puolivälissä rakennetussa päärakennuksessa on toiminut sekä kirkonkylän apteekki että posti.
-Etelätalon päärakennus on vanha asuintalo, joka korjattiin 1870 kirkonkylän kansakouluksi. Sitä on laajennettu 1874.