Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Nokia
 
Sarkolan ja Vahalahden kylät ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Sarkolan kylässä on säilynyt perinteistä rakennuskantaa kyläkeskuksessa sekä Vanha-Mattilan, Tuomolan ja Sorrin tiloilla. Sarkolanjoen yli johtaa vanha kaksiaukkoinen kiviholvisilta. Läheisellä mäellä sijaitsee Sarkolan työväentalo. Vahalahden kylässä on säilynyt rantaan johtavan raitin varrella edustavasti perinteistä rakennuskantaa Yli-Hemmingin ja Ala-Uotilan tiloilla sekä rannassa Ranta-Uotilan tilalla. Lerunvuoren rinteessä on vanha seuratalo. Vahalahden entinen kansakoulu on vuodelta 1896.