Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Orivesi
 
Oriveden rautatieasema
 
Kuvaus:

Oriveden asemarakennuson rakennettu 1881-1883 IV luokan aseman tyyppipiirustusten mukaan. Rakennusta on uusittu useaan otteeseen, mutta ulkoasu on säilynyt eheänä. Rakennukseen liittyy pieni puisto. Aseman ympäristössä on viime vuosisadan lopussa syntynyttä asutusta. Eräät rakennuksista on tuotu 1920-luvulla Terijoelta.