Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Orivesi
 
Siitaman kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Vesijärven Siitamanlahden rannoilla oleva Siitaman kylän asutus ei muodosta tiivistä kyläkeskusta. Kylän perinteisestä rakennuskannasta mainittakoon Sarkkilan sotilasvirkatalon vanhempi päärakennus 1700-luvulta, K.N. Rantakarin huvila vuodelta 1900, Takaveräjän torpan rakennusryhmä viime vuosisadan lopulta, Myllylän vanha pirtti, kyläsepän paja, Myllymäen mökki ja Viitalan riihi. Nuorisoseurantalo Jukola on rakennettu 1917-1919. Maisemallisesti Siitaman kylä on erittäin vaihtelevaa. Peltoalat ovat pieniä ja vanha tieverkosto mielenkiintoinen.