Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Orivesi
 
Naappila-Koivuniemi-Suomaseman kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Längelmäveden länsirantaa pitkin kulkeva vanha maantie tarjoaa edustavia maisemanäkymiä Naappilan ja Suomaseman kylien välillä. Naappilan kylässä ovat Ylä-Yrjölän ja Jaakkolan päärakennukset vuosisadanvaihteen tienoilta. Rajalahden rannassa on vanha venetalas. Yli-Heikkilän erittäin pitkärunkoinen päärakennus on vuodelta 1895. Tien toisella puolen on mielenkiintoista raitinvarsiasutusta, joka lienee alunperin ollut mäkitupalaisaluetta. Suomasemaan mentäessä on tien itäpuolella Kanniston hirsipintainen päärakennus. Suomaseman kylässä on kaksi poikkeuksellisen edustavaa talonpoikaista rakennusryhmää: Ylä-Jussila ja Seppälä. Yli-Jussilan 41 metriä pitkä päärakennus valmistui 1880-luvulla ilmeisesti längelmäkeläisten kirvesmiesten työnä. Rakennus on säilynyt edustavana kirvesmiestaidon näytteenä niin ulkoasultaan kuin sisätiloiltaankin. Ullakkoikkunat ovat pyöreitä. Pihajulkisivulla on kaksi koristeellista kuistia. Suuressa pirtissä on säilynyt komea uuni. Aittarivi on päärakennuksen ikäinen. Seppälän hirsipintainen, punamullattu päärakennus on niin ikään 1880-luvulta. Pihan toisella sivulla on pienempi asuinrakennus vuodelta 1890.