Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Orivesi
 
Päilahden kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Koljonselän Päilahden pohjukassa avautuu edustava viljelymaisema. Vanha maantie kulkee Mattilan ja Anttilan rakennusryhmän välitse.
-Päilahden Mattilan rakennusryhmä on erittäin edustava näyte Oriveden seudun rikkaasta talonpoikaisesta rakennuskulttuurista. Vuonna 1882 vierastuvaksi rakennettua päärakennusta on peruskorjattu pieteetillä. Rakennuksessa on kaunis, viistokulmainen kuisti. Rakentajien kerrotaan olleen Längelmäeltä. Pihan toisella puolen oleva pirttirakennus on vuodelta 1868. Kolmannelta sivulta pihamaata rajaa päärakennuksen ikäinen pitkä aittarivi, jonka harjalla on koristeellinen ruokakellokatos. Luhtisolassa on lehtisahakoristeiset kaiteet. Tilalla on lisäksi kaksi aittaa, joista toinen vuodelta 1842.
-Päilahden Anttilan päärakennus on 1860-luvulta.
-Pitkäjärven kylään kuuluva Liljevikin uusrenessanssityylinen päärakennus on rakennettu viime vuosisadan lopulla. Pihassa on pitkä aittarivi ja rannassa perinteinen venetalas.