Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Orivesi
 
Pitkäjärven kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Jalmari Finnen näytelmästä tuttu Pitkäjärven kylä on säilyttänyt poikkeuksellisen hyvin perinteisen ilmeensä. Vanha maantie kulkee kylän ja kauniin kulttuurimaiseman halki.
-Heikkilän tilan rakennukset on siirretty kyläkeskuksesta isojaon yhteydessä. Päärakennuksen vanhin osa on 1870-luvulta, nykyasu vuodelta 1917. Navetta ja talli ovat vuodelta 1901. Pihamaan aittarivit ovat 1800-luvulta ja erillinen vilja-aitta vuodelta 1734. Rannassa on aitta vuodelta 1765. Tilan ympäristö on puistomaista.
-Natukan pitkä päärakennus on rakennettu useammassa vaiheessa. Pihapiirissä on vanhoja aittoja.
-Kyläkeskuksessa sijaitsevan Anttilan tilan rakennukset ovat 1800- luvun jälkipuolelta.
-Kylätien toisella puolella on Brusilan tila, jonka komea päärakennus on 1800-luvun alusta samoin kuin vilja-aitat. -Laurilan päärakennus ja toinen asuinrakennus ovat 1800-luvun alkupuolelta. Aitta on vuodelta 1888.
-Sipilän päärakennus on saanut nykyisen asunsa 1846. Riihi, aitat ja luhti ovat 1700-luvulta.
-Hoivalan päärakennus ja aitat ovat vuosisadan vaihteesta.
-Entisestä mäkitupa-alueesta, ns. Hiedan kaupungista, on säilynyt Kylänlahden rannalla jokunen pieni mökki. Näistä huomattavin on tien varrella sijaitseva kyläsepän pirtti, joka on alunperin rakennettu 1770 ruotusotilaan tuvaksi. Rakennusta on lisätty 1874.