Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Orivesi
 
Eräjärven kirkko ympäristöineen
 
Kuvaus:

Eräjärven puukirkko on rakennettu 1821. Rakentajana oli eräjärveläinen Matti Åkergren l. Matti Raukola. Vuonna 1807 oli Åkergrenin eno, Matti Åkerblom laatinut piirustukset kirkkoa varten. Tämän ehdotuksen pohjalta laadittiin viralliset piirustukset Tukholman yli-intendentinkonttorissa 1807 sekä Suomen intendentinkonttorissa 1812 (A.W. Arppe). Malliltaan kirkko on länsitornillinen, tasavartinen ristikirkko, jonka sisäkulmat on viistetty. Kirkon ulkokatto ja ristisakaroiden päädyt on paanutettu. Kirkkoa on korjattu mm. 1856, 1872 ja 1874 sekä vuonna 1916 (I. Launis). Kirkon torniin sisustettiin 1974 Eräjärven kirkkomuseo, jossa mm. esitellään seudun kuulujen kirkonrakentajien Antti Piimäsen, Matti Åkerblomin ja Matti Åkergrenin töitä. Kirkkoa ympäröi hautausmaa, jonka kivimuurin vieressä on vaivaisukko katoksessaan. Kirkkomaan yhteydessä sijaitsee myös vuonna 1864 rakennettu hirsinen lainamakasiini, jossa on Eräjärven kivimuseo.