Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Joroinen
 
Järvikylän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Järvikylä on Joroisten vanhimpia tiloja. Puiston ympäröimä suuri, puinen päärakennus on vuodelta 1882 (A.Sjöström). Talouskeskus on muotoutunut 1920-luvulla. Maantieltä johtaa kartanon pihaan koivukuja. Järvikylän kartanon länsipuolella on Pasalan vanha tila, jonka päärakennus on viime vuosisadan keskivaiheilta.