Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Nokia
 
Anian kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Anian kylässä on perinteistä rakennuskantaa säilynyt Heikkilän, Outisen, Uotilan ja Äijälän tiloilla.
-Heikkilän perintörusthollin rapattu päärakennus on vuodelta 1949. Taksvärkkitupa on 1800- luvun jälkipuolelta. Pihan toisella sivulla oleva kaksikerroksinen tallirakennus on 1800-luvun alkupuolelta. Viljamakasiini on vuodelta 1842. Lisäksi rakennusryhmään kuuluu paja, vaunuliiteri ja riihi.
-Outisen kaksi uusrenessanssivuorattua asuinrakennusta on rakennettu vuoden 1870 jälkeen. Talouskeskuksen ympäristö on puistomaisesti istutettu.
-Uotila on entinen Porin rykmentin vääpelin virkatalo. Nykyinen, uusrenessanssityylinen päärakennus on vuodelta 1895. Pihapiiriin liittyy hirsinen talli 1700-luvulta sekä samanikäinen aitta.
-Äijälän päärakennuksen runko saattaa olla 1700-luvulta. Rakennuksen nykyinen ulkoasu on tämän vuosisadan klassismia. Pihan toisella laidalla on vanha syytinkirakennus. Koristeellinen luhtiaitta on rungoltaan vuodelta 1806, lehtisahaleikkaukset ovat vuosisadan loppupuolelta.