Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pälkäne
 
Onkkaalan kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Onkkaalan kylän vanha tonttimaa on lähellä Pappilaa paikalla, jossa on säilynyt mielenkiintoinen taloryhmä. Kylä paloi vuonna 1831 ja rakennettiin tämän jälkeen uudelle paikalle Syrjäharjun ja Kostianvirran väliselle selänteelle. Nykyisellään Onkkaalan kyläkuva on yhä omaleimainen ja sen rakennuskanta on pienimuotoista. Tärkeä merkitys kyläkuvalle on hyvin säilyneellä tie- ja raittiverkostolla. Kylän eteläpuolella on Kostianvirta. Suuren Pohjan sodan aikana 1713 käytiin Kostianvirran taistelu, jossa ylivoimaiset venäläiset pakottivat Kaarle Armfeltin suomalaiset joukot perääntymään. Kostianvirran pohjoispuolella on runsaasti suomalaisten puolustuslaitteiden ja taisteluhautojen jäännöksiä. Virran yli johtaa vanhan tien kohdalla 1915 valmistunut teräsbetonisilta.
-Pälkäneen punatiilinen kirkko rakennettiin 1836-39 (IK/ C.L. Engel). Muodoltaan se on tasavartinen ristikirkko viistetyin sisäkulmin. Kirkkoon liittyy länsitorni, jonka alunperin puinen yläosa muutettiin tiiliseksi 1897. Kirkon ympärillä oleva pieni puisto on istutettu 1800-luvun lopulla.
-Kirkon vieressä sijaitseva Männistön päärakennus on tämän vuosisadana alusta. Kauniin pihamaan toisella laidalla on pieni luhtiaitta. Maanteitten risteyksessä sijaitseva entinen nimismiehen talo on 1800-luvun jälkipuolelta.
-Vuosisadan alussa rakennettu seurojentalo Nuija sijaitsee Tampereen tien varrella.
-Pappilaan johtavan tien varrella sijaitsevat mm. Mustalan tilan rakennusryhmä, Helppolan jugend-tyylinen liikerakennus, tästä seuraavana uusrenessanssityylinen asuinrakennus 1800-luvun lopulta, entinen lääkärintalo, Kankilan rakennusryhmä sekä Anttila-Perttulan vanhan rusthollin kaksi 1800-luvun asuinrakennusta ja aitta. -Hautausmaan takana on Onkkaalan WPK:n tanssipaviljonki ja puhvetti 1900-luvun alkupuolelta sekä Kuulialan tilan vanha tuulimylly.
-Onkkaalan kansakoulu on avattu 1876. Entisen poikakansakoulun rakennus on vuodelta 1882 ja entinen tyttökansakoulu vuodelta 1884.
-Koulujen eteläpuolella sijaitsevat Verhon, Rauhalan ja Haanloukkaan vanhat rakennukset.