Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pälkäne
 
Epaalan-Kuulialan kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Epaalan - Kuulialan viljelytasanko näkyy erittäin edustavana Syrjänharjulle. Lähellä uutta valtatietä sijaitsevat Pälkäneen vanhan kirkon rauniot, Onkkaalan entinen kyläkeskus sekä pappila. Kuulialan kartanon koivukujat rikastavat maisemakuvaa. Ennen vuoden 1831 tulipaloa Onkkaalan kylän rakennukset sijaitsivat nykyisen valtatien itäpuolella. Tiililän, Ali-Mustalan, Seppälän ja Puistolan rakennukset rakennettiin uudelleen vanhalle tonttimaalle.
-Pälkäneen Pyhälle Mikaelille nimetty kivikirkko lienee rakennettu 1400- ja 1500-lukujen taitteessa. Yksilaivaiseen runkohuoneeseen liittyy sakaristo sekä asehuone, jonka päädyssä on sijainnut ulkoinen saarnatuoli. Uuden kirkon valmistuttua 1830-luvulla vanha kivikirkko jäi käytöstä ja rappeutui. Vuodesta 1903 kirkon raunioita on konservoitu ja muurien suojaus on viimeksi suoritettu 1970-luvulla. Pälkäneen keskiaikaisen rauniokirkon merkitys maisemassa on erittäin huomattavaa.
-Pälkäneen kirkkoherranpappilan puinen päärakennus on rakennettu 1853 (E. Wennerqvist). Pappilan ympäristö on puistomaisesti istutettu ja sen asema Onkkaalanlahden kulttuurimaisemassa on huomattava.