Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pälkäne
 
Pinteleen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Pinteleen järven molemmin puolin on edustavaa viljelys- ja asutusmaisemaa. Erityisen hyvin on maisema säilyttänyt perinteisen ilmeensä järven lounaisrannalla ikivanhan tien varrella.
-Harhalan kylässä Värilän pitkä päärakennus edustaa perinteistä talonpoikaista rakentamistapaa. Harhalan kansakoulu Mallasmäessä on vuodelta 1905 (T.Paatola). Ylisen tilalla on säilynyt joukko hirsipintaisia talousrakennuksia. Koulun länsipuolella on jäänteenä Iltasmäen taimitarhan toiminnasta arboretum.
-Närin kartanon kaksikerroksinen puinen päärakennus on vuodelta 1920 (A. Lindqvist). Sitä ympäröi laaja puistoalue ja Pinteleen rantaan johtaa koivukuja.
-Kaitamon kylässä muodostavat Soinin ja Lassilan tilat vanhan kyläkeskuksen. Lassilan rakennusryhmä edustaa perinteistä rakentamistapaa.
-Laitikkalan Tanilan rakennukset muodostavat eheän kokonaisuuden. Päärakennus on vuodelta 1905, muut rakennukset, kuten sotamiehentupa ja väenpirtti, ovat vanhempia.
-Laitikkalan vanha kyläkeskus on sijainnut nykyisen Ahtilan rakennusryhmän paikkeilla. Tien varrella on muinainen uhrikivi, jossa on 30 kuoppaa. Puntilan tilalla on aitta vuodelta 1720.
-Pinteleen koillisrannalla on Ruokolan säteriratsutilan kartanoalue, jonka rakennuskanta on osin uusiutunutta. Ruokolan lehtikuusimetsikkö maisemallisesti merkittävä.