Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pälkäne
 
Mälkilän ja Myttäälän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Mallasveden pohjoisrannalla levittäytyy edustava viljelymaisema, joka näkyy kokonaisuudessaan parhaiten Syrjänharjulle. Yksittäisinä rakennuksina maisemasta erottuvat Myttäälän vanhan virkatalon rakennukset ja Saarioisten taimitarhan päärakennus. Mällinojan riihi on vuodelta 1768.
-Myttäälän kartanooli alkuaan ratsumestarin, sitten kapteenin ja majurin virkatalo. Myttäälän nykyisen päärakennuksen runko on vuodelta 1887. Rakennus korotettiin kaksikerroksiseksi 1928 (J. Paatela). Ulkoasultaan rakennus imitoi kustavilaista virkataloarkkitehtuuria. Punamullattu pirttirakennus on vuodelta 1866 ja hirsinen vilja-aitta vuodelta 1877. Rakennuksia ympäröi vehmas puisto. Myttäälässä toimii Maatalouden tutkimuskeskuksen Hämeen koeasema.
-Salinmäen ulkomuseoalueella on paritupatyyppinen asuinrakennus 1800-luvulta, aittoja, sauna ja viljamakasiini. Rakennusryhmän lähellä on vanha uhrilehto.