Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pälkäne
 
Sappeen kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Sappeen vanha kyläkeskus on sijainnut aiemmin nykyisen Hannulan tilan tienoilla. Järven länsirannalla on edustava Hartikkalan ja Ranta-Hartikkalan tilojen rakennusryhmä. Kylän itäosassa sijaitsee Vuorentaan perinteinen rakennusryhmä. Hutilan päärakennus on vuodelta 1925 (C. Lindberg). Vanha kansakoulurakennus on vuodelta 1923 (H.Tiitola). Kylässä on säilynyt myös joukko vanhoja aittoja ja pari mäkiuunia. Hiukonlahden rannalla on pärekatteisessa venetalaassaan sappeelaisten yhdeksänhankainen kirkkovene Ulla.