Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Pälkäne
 
Vuolijoen kulttuurimaisema (Vrt. Hauho, kohde n:o 15)
 
Kuvaus:

Vuolijoen kylässä on säilynyt edustavasti perinteistä rakennuskantaa. Vähäkyörin talonpoikaiseen tapaan rakennettu pitkä vuoraamaton päärakennus on vuodelta 1870. Pihapiiriin kuuluu päärakennusta vanhempi jalka-aitta. Penttilän päärakennus on vuosisadan vaihteesta. Vähäkyörin vieressä on vanhaa itsellisasutusta sekä kansakoulu. Aitooseen vievän maantien varrella on vanha VPK:n talo.