Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ruovesi
 
Kirkonkylän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Ruoveden kirkon ympäristö on säilyttänyt perinteisen ilmeensä. Kirkon lounaispuolella on peltoaukea, jonka reunoilla sijaitsevat Ritoniemen rakennukset ja vanha kansakoulu. Myös kirkon järven puoleiset pellot ovat maisemallisesti merkittävät. Kirkolle johtaa Ritoniemen kartanoalueen läpi koivukuja.
-Ruoveden puukirkko rakennettiin 1777-1778 (M. Åkerblom). Malliltaan kirkko on ns. 24-kulmainen ristikirkko, jossa sekä sisä- että ulkokulmat on viistetty. Ristikeskuksesta kohoaa sipulipäätteinen kattoratsastaja. Alunperin pohjoisen ja itäisen ristivarren välissä sijainnut sakaristo siirrettiin1861-1862 toteutetussa korjauksessa itäisen ristivarren jatkoksi. Kirkko palautettiin tähänn asuun 1976-1978 (H. Elomaa). Kirkon vieressä seisova kaksijakoinen, barokkipäätteinen kellotapuli on vuodelta 1772 (A Piimänen, M. Hartelin). Nykyiselle paikalleen se siirrettiin1790-luvun alkupuolella. Kirkkomaata ympäröi vanha kiviaita. Pekkalan kartanon uusklassistinen hautaushuone on vuodelta 1845. Hautausmaalla sijaitseva siunauskappeli on vuodelta 1928 (O. Kallio, H. Tiitola). Kirkkomaalla sijaitsee katoksessaan 15-hankainen kirkkovene Eeva. Kirkkorannan laivalaiturin vierellä on pieni museoalue, johon kuuluu vanha nuottakoppeli, ranta-aitta, lato ja kirkkovenetalas.
-Ylioppilas J.L. Runeberg oleskeli 1824-1825 Ritoniemessä haastatellen Suomen sodan veteraania, aliupseeri A.F. Pelanderia. Ritoniemen puinen päärakennus on rakennettu alunperin yksikerroksisena 1800-luvun alkupuolella. Rakennusta jatkettiin 1852 ja sen siipiosat korotettiin kaksikerroksisiksi. Vanha, osittain kaksikerroksinen tuparakennus uusittiin 1916 nykyiseen asuunsa. Rakennusten vieritse kulkee kaunis koivukuja kirkolle.
-Kirkonkylän kansakoulu rakennettiin 1871. Rakennuksen koristeelliset kuistit ovat viistokulmaiset. Lähellä sijaitseva ns. kivikoulu on rakennettu vuonna 1936.
-Ruoveden puinen kunnantalo on rakennettu 1915 (H. Tiitola). Kunnantalon takana on vanha Nurmelan asuinrakennus, joka on ollut mm. kunnanlääkärin asuntona.
-Ritoniemen talon torppareilleen rakentama kivinen jyvästö on viime vuosisadan keskivaiheilta. Hirsinen pitäjänmakasiini valmistui pian tämän jälkeen Ritoniemen makasiinin viereen.
-Ruoveden kotiseutumuseon (per.1932) alueelle on siirretty 17 vanhaa rakennusta, jotka on ryhmitetty mies- ja karjapihojen ympärille.