Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ruovesi
 
Pekkalan kartano ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Pekkalan kartanon puisen päärakennuksen runko on vanhimmilta osin 1750-luvulta. Rakennusta korotettiin ja laajennettiin siipiosalla 1838 (A. Aminoff). Tällöin rakennus sai nykyisen empire- ilmeen. Rakennus restauroitiin 1928 ja siihen lisättiin symmetrisesti toinen siipirakennus (A. Helander).Taiteilija Ellen Thesleff maalasi kirjaston seinämaalaukset. Kartanoalueella on runsaasti vanhoja rakennuksia. Tulotien varrella sijaitsevat työväen päivätupa sekä meijeri. Kartanoalue on puistomaisesti istutettua. Jäminkipohjaan vievän tien varrella sijaitsee kartanon kansakoulun puinen rakennus vuodelta 1891. Pekkalan kulttuurimaisemassa yhtyvät jylhällä tavalla luonnonmaisema ja pitkäaikaisen kartanokulttuurin leimaama viljelysmaisema.