Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ruovesi
 
Kautun kulttuurimaisema, Ruhala
 
Kuvaus:

Kautun avokanava puhkaistiin 1884-1885 ja 1903-1904 sitä laajennettiin. Kanavan yli johtaa kääntösilta. Uusi, suuri silta on muuttanut merkittävästi perinteistä kanavamaisemaa. Kanavanvartijan puuleikkauksin koristettu talo on 1880-luvulta. 1930-luvulta Kanavasaarelle pystytettiin Rothin ja Spoofin muistomerkki.
-Kautun puoleisella kannaksella on Ihaniemen rikasmuotoinen puuhuvila vuodelta 1895 (R. Helander). Huvilaan liittyy Kautun vuolletta kohti viettävä puutarha.
-Ruhalan kartano muodostettiin 1910-luvulla Pekkalan ulkokartanoksi. Kartanon tiilirakenteinen, valkeaksi rapattu päärakennus valmistui 1939 (S. Frosterus). Rakennusta ympäröi puisto. Laaja peltomaisema yhdistää kartanoalueen Kautun kanavaympäristöön. Ruhalan puoleisella rannalla on kotiseutumuseon nuottatalas ja Ruhalan vanha meijeri.