Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ruovesi
 
Muroleen kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Muroleen kanava rakennettiin 1850-1854 ja samalla sen ympäristö istutettiin puistoksi. Tältä ajalta on kanavanvartijan kaunis asuinrakennus. Muroleen tie sai nykyisen hahmonsa 1830-luvulla ja kolmikaarinen kivisilta valmistui 1906. Tien varsille on istutettu poppelipuita. Murolekosken kartanon kaksikerroksinen päärakennus on vuodelta 1920. Kosken rannalla sijaitsee pitsikoristeinen vieraspytinki, joka on ilmeisesti 1800-luvun keskivaiheilta. Rakennusryhmään kuuluu lisäksi vanha puotirakennus sekä kaksi aittaa tien toisella puolen. Murolekosken miljööseen liittyy lisäksi vanha saha-alue tehtaanpiippuineen, kosken uittokäyttöön liittyvä Tukkila sekä ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoituslaitteet. Muroleen kanavalta johtaa idyllinen maantie Muroleen kylään. Maisemallisesti kylä sijaitsee edustavasti Rikalanjärven ja Murolelahden välisellä kannaksella. Perinteistä rakennuskantaa on Siltalan, Rikalan, Mäkelän, Kovetun, Riikoolin ja Tokosen tiloilla. Vanha kansakoulurakennus on vuodelta 1899 ja nuorisoseurantalo vuodelta 1920. Muroleen Rukoushuoneyhdistyksen kirkko valmistui 1933 (L. Autero).
-Siltalan ja Rikalan päärakennukset ovat 1800-luvulta.
-Mäkelän tilan päärakennus on 1800-luvun alkupuolelta. Sitä on lisärakennettu 1853 ja 1915. Toinen asuinrakennus on vuodelta 1884. Rakennusryhmään kuuluu lisäksi kivinavetta vuodelta 1892 sekä aittoja. -Kovetun päärakennus on vuodelta 1906. Pihapiiriin kuuluu vanha vieraspytinki, aittoja sekä kivinavetta vuodelta 1884.
-Riikoolin punamullatut asuinrakennukset sijaitsevat näyttävästi kylän etelälaidalla. Päärakennus on vuodelta 1868 ja myös toinen asuinrakennus on 1800-luvulta. Kivinavetta on vuodelta 1906 ja pitkä aittarivi vuodelta 1927.
-Laajan puiston ja puutarhan ympäröimä Tokosen tilan kartanomainen päärakennus on vuodelta 1890. Rakennuttaja oli ministeri Thesleff. Rakennuksen alaosa on kiveä ja 1925 uusittu toinen kerros puuta. Lähellä kartanoa on Muroleen tien varrella vanhaa mökkiasutusta.