Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Valkeakoski
 
Jutikkalan kartano ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Jutikkalan kartanon puinen, uusklassillinen päärakennus on rakennettu vuoden 1840 vaiheilla. Päärakennuksen pohjoispuolella on toinen, 1860-luvulla rakennettu asuinrakennus. Näiden välissä on ns. käräjärakennus. Pakarirakennuksen toisessa päässä on ruokakello. Harmaakivinen navetta on vanhimmilta osin vuodelta 1872. Suuri viljamakasiini on rakennuksista vanhin, sillä se säästyi vuoden 1839 tulipalolta. Kartanon englantilaistyylisen puiston on istuttanut Adam Ramsay 1840-luvulla. Puistossa on vanha polttamattomista tiilistä muurattu viinarännirakennus. Kartanoa ympäröivä kulttuurimaisema on Sääksmäelle tyypillistä katajaketoa.