Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Valkeakoski
 
Tarttilan kylän kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Tarttilan kylä on säilyttänyt varsin hyvin perinteisen ilmeensä. Rakennukset sijaitsevat paikoin tiheästi vanhan kyläraitin varrella. Kulttuurihistorialliselta kannalta huomattavimpia ovat kylän molemmat seuratalot. Uusrenessanssityylinen Sakasen päärakennus on rakennettu vuosisadan vaihteen tienoilla. Perinteisempää rakennustapaa edustavat Maastolpan päärakennus ja entisen kruununvirkatalon asuinrakennus. Päivölän kansanopisto aloitti toimintansa 1894. Puinen opistorakennus on rakennettu 1895 (H.R. Helin). Rakennuksen ulkoasu on myöhemmissä korjauksissa muuttunut jonkin verran. Jugend-tyylinen kansliarakennus on vuodelta 1904 ja asuntolarakennus vuodelta 1909.