Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vesilahti
 
Laukon kartanon kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Laukko oli Kurki-sukujen asumakartanona keskiajalta aina vuoteen 1817, jolloin se siirtyi Törngren-suvulle. Nuori Elias Lönnrot vietti 1824-27 kesiään Laukossa kotiopettajana. Keskiajalla Laukossa mainitaan olleen kivinen asuntolinna. Kartanon pihassa sijaitseva harmaakivikellari, nk. Pirunkellari, lienee kuulunut tähän linnaan. Kartanon nykyisen, klassistisen päärakennuksen rakennutti kauppaneuvos Rafael Haarla 1931 (V.Kallio). Suurin osa Laukon talousrakennuksista on Haarlan ajoilta. Puutarhurin asunto on 1830- luvulta ja kivinavetta vuodelta 1879. Kartanoaluetta ympäröi laaja puisto- ja puutarha-alue. Puistossa on Elias Lönnrotin muistopatsas sekä Jussi Mäntysen Kurki-veistos. Hautaniemessä sijaitsee viime vuosisadan loppupuolella rakennettu pyramidimainen Standertskjöld-Nordenstam-suvun hautakappeli. Kartanon itäpuolella on nk. Engelska-haka, jonne kaavailtiin 1830-luvulla uutta päärakennusta. Vesien saartama Laukon kartanomiljöö on puistoineen, viljelyksineen ja hakamaineen maisemallisesti erittäin edustava.