Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Viiala
 
Haihunkosken kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Haihunkoski on mainittu 1564 rajana satakuntalaisten ja hämäläisten välillä. Paikalla on nykyisin muistolaatta. Koski on ollut myös merkittävä myllypaikka. Kosken yli johtava neliaukkoinen kiviholvisilta on rakennettu vuoden 1887 tienoilla. Sillan ympäristössä on säilynyt vanhoja patolaitteita. Haihunkosken koskimiljöö muodostaa rehevyydessään ympäristöstä poikkeavan maisemakokonaisuuden. Viialan kartanon päärakennuksen iästä ei ole täyttä varmuutta. Nykyiset klassistiset piirteensä se sai 1927 (V. Kallio). Tällöin rakennettiin suuri avokuisti, jota kannattaa neljä doorilaista pylvästä. Kartanon entinen päärakennus on rakennettu 1804 ja sitä on jatkettu myöhemmin. Rakennuksen ulkoasu on viime vuosisadan lopulta. Saunarakennus on vuodelta 1947 (J. Tähtinen). Talli on vuodelta 1910. Kartanon kolmelta sivulta rakennettu piha avautuu rautatielle päin. Tien toisella puolen on edustava asuinrakennus vuosisadan vaihteen tienoilta.