Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vilppula
 
Vilppulan kirkko
 
Kuvaus:

Vilppula perustettiin Ruoveden rukoushuonekunnaksi 1891 ja samana vuonna aloitettiin oman puukirkon rakentaminen. Kirkko valmistui 1900 (G. Schreck). Malliltaan se on länsitornillinen pitkäkirkko, jonka itäpäähän liittyy matalampi sakaristo-osa. Runkohuoneen ikkunat ovat kahdessa kerroksessa ja julkisivut ovat tyylillisesti lähinnä uusrenessanssia. Tornin länsijulkisivussa on suuri ruusuikkuna. Kirkkosalmen rannassa sijaitsevaan pyhäkköön liittyy vanha hautausmaa, jota on laajennettu useaan otteeseen.