Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vilppula
 
Kotiniemi, Ajostaipale
 
Kuvaus:

Kotiniemen kasvatuslaitos "alaikäisiä miespuolisia lainrikkojia varten" aloitti toimintansa 1905. Valmistuessaan laitos oli moderni, sillä aluetta ei ympäröity aidoilla eikä muureilla - mikään ei saanut ilmaista vapauden rajoitusta. Laitos jakaantui perhemäisiin "kotikuntiin" ja käytännön töillä oli merkittävä osuus sosiaalistamisessa. Kotiniemen laitoksen edustavat jugend-tyyliset rakennukset on suunniteltu Yleisten rakennusten ylihallituksessa 1902 (H. Lindberg). Hallintorakennus Virastola valmistui 1905. Muita tuon aikakauden rakennuksia on tornillinen Talola, Opistola ja puinen Johtola, joka on tuotu Terijoelta. Talousrakennuksista kiintoisimmat ovat tiiliset paja ja karjasuoja sekä luhtiaitta, jonka alaosa on tiiltä. Kotiniemen puistomainen alue on hyvin hoidettu.