Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Vilppula
 
Ahvenlahden kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Ahvenlahdessa, Tolpansalmen pohjoispuolella on edustavaa järvenrantamaisemaa, josta erottuvat Hanhon kylän Saarilahden ja Huopioniemen Hongon rakennusryhmät.
-Saarilahden tilan rakennuskanta on säilynyt erittäin hyvin alkuperäisessä asussaan. Neljältä sivulta rakennettua pihamaata rajaavat kolme vanhaa asuinrakennusta sekä kivinavetta vuodelta 1867. Päärakennus on tiettävästi vuodelta 1830. Pirttirakennuksen kauniin avokuistin otsassa on vuosiluku 1819. Tätä rakennusta vastapäätä on kaksikerroksinen, pohjalaismallinen vieraspytinki, jossa on viistokulmainen kuisti.
-Hongon tilan kaunis, punamullattu päärakennus on vuodelta 1870. Vieraspytinki lienee 1800-luvun jälkipuolelta. Kolmannelta sivulta pihan sulkee aittarivi. Kivinavetta on rakennettu 1888 ja jatkettu 1914. Asuinpihan pohjoispuolella on koristeellinen luhti vuodelta 1806 ja vanhoja aittoja.