Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Virrat
 
Virtain kirkko ympäristöineen
 
Kuvaus:

Virtain puukirkko rakennettiin 1772-74 Antti Hakolan johdolla. Malliltaan se on tasavartinen ristikirkko, jossa ristivarsien ulkokulmat ovat viisteiset. Alunperin sakaristo sijaitsi pohjoisen ja itäisen ristivarren välisessä kulmassa. Uusi sakaristo rakennettiin 1859 itäisen ristivarren jatkoksi. Kirkon pääoven akselilla on puinen, kolmijakoinen tapuli, jonka Hakola rakensi viimeistään vuonna 1776. Tapulin ja kirkon välillä on lyhyt solarakennus. Kirkon päädyistään aumattu vesikatto on katettu kuvioidulla paanutuksella. Kirkon sisätilat on uusittu 1800-luvun lopulla sekä 1925 (I. Launis). Kirkkoa ympäröivä hautausmaa on kokenut useita laajennuksia.
-Mansardikattoinen kirjastorakennus on entinen kunnantalo ja harvoja Virtain keskustan säilyneitä puutaloja. Se muodostaa Virtain vanhimman koulun, Virtain majan, Helpolan vanhan kaupparakennuksen ja seurakuntatalon kanssa Virtaintien varteen melko yhtenäisen kokonaisuuden.
-Kalettomanlahden laivaranta on ollut aina viime vuosiin saakka merkittävä sisävesiliikenteen keskus. Laivalaiturin molemmin puolin on toistakymmentä lautarakenteista venevajaa, jotka on rakennettu tämän vuosisadan lopulla.