Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Joroinen
 
Kotkatlahden kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kotkatlahden alavaa viljelymaisemaa hallitsevat Frugårdin, Paajalan ja Kotkan rakennusryhmät ja pihapuistot.
-Frugårdin kartano on vanha ratsutila, jonka kustavilainen, puinen päärakennus on vuodelta 1778. Se on toteutettu Carl Wijnbladin mallikirjan mukaan. Etupihaa rajaavat symmetrisesti kaksi sivurakennusta. Järven puolella on säännöllinen muotopuutarha. Kartanopihaan johtaa peltoaukean halki koivukuja.
-Paajalan (Örnevikin) vanhan ratsutilan puinen päärakennus on siirretty nykyiselle paikalleen 1830-luvulla ja se on säilyttänyt tuon ajankohdan asunsa. Ympärillä on tuuhea puisto.
-Kotkan hovin kaksikerroksinen, rapattu päärakennus on vuodelta 1930.