Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Virrat
 
Liedenpohjan kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Liedenpohjan kylä on saanut pysyvän asutuksensa 1500- luvun kuluessa oltuaan sitä ennen tärkeä eräalue. Vanhalta maantieltä avautuu kaunis näköala Liedenpohjanlahden rantaviljelyksille. Omatoimisuuden tuloksena kylään on rakennettu kyläkirkko 1961 ja kylämuseo 1969. Perinteistä rakennuskantaa on Ala- ja Ylä-Liedenpohjan tiloilla sekä Heikkilässä ja Ylä-Tulijoella.
-Ala-Liedenpohjan kaksikerroksinen pohjalaismallinen päärakennus on rakennettu ennen viime vuosisadan puoliväliä. Vaakalaudalla vuorattu rakennus on maalattu vaaleaksi. Kaunismuotoinen porttiluhti on merkitty vuosiluvulla 1794.
-Ylä-Liedenpohjan kaksikerroksinen, punamullattu päärakennus on arvioitu rakennetuksi vuoden 1830 tienoilla. Rakennuksen seinässä on talonpoikaiskulttuurisäätiön kunniakilpi. Lähellä sijaitseva uudisrakennus häiritsee rakennuksen maisemallista asemaa.
-Heikkilän päärakennus on siirretty nykyiselle paikalleen vuonna 1836 ja sitä on uusittu 1896.
-Ylä-Tulijoen uusrenessanssityyliin vuorattu päärakennus on vuodelta 1878. Kivinavetta on vuodelta 1905.