Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ylöjärvi
 
Teivaalan kartano ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Teivaalan kartanon kaksikerroksinen puinen päärakennus on ilmeisesti 1800-luvun alkupuolelta. Rakennusta jatkettiin 1800-luvun jälkipuolella ja sitä on uusittu 1930 ja 1940. Toinen, huvilamainen asuinrakennus on vuodelta 1896. Kookas harmaakivinavetta on vuodelta 1920, lisäksi on mainittava tiilinen leivintupa sekä hirsinen vilja-aitta 1800-luvun alusta. Puistossa on harvinaista tyyppiä oleva luhtimainen liha-aitta 1700-luvulta. Kartanon edustava puisto on istutettu 1800-luvun alussa. Kartanoalueen ympärillä levittäytyy laaja viljelymaisema.