Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hämeenkyrö
 
Pappilanjoen-Kirkkojärven kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kirkkojärven pohjoispäässä on säilynyt edustavasti hämeenkyröläistä kulttuurimaisemaa. Kirkonseudun ja Uskelan asutusmaisemien luoteispuolella levittäytyy Raipalan viljelyaukea, joka etelässä liittyy Kyröspohjan kylään ja Kalkunmäkeen. Kyröspohjan kylästä avautuu edustava maisema yli Kirkkojärven. Perinteistä rakennuskantaa on säilynyt Siparinmutkassa Franssilan, Mäkelän ja Kievarin tiloilla. Hämeenkyrön kirkonseutu on säilynyt varsin hyvin perinteisessä asussaan niin tiestönsä kuin rakennuskantansakin suhteen. Mäellä sijaitseva kirkko erikoisine torneineen muodostaa yhä kauas näkyvän maamerkin. Vanhan raitin varrella sijaitsevat mm. entinen kansakoulu, pappila, lääkärien talot, vanha KOP:n pankkitalo, vanha apteekki ja Tuokkola sekä mäen alla Raipalan tila. Kirkon vierellä sijaitsee aukion toisella laidalla entinen kruununmakasiini.
-Hämeenkyrön puukirkko rakennettiin Abraham Tennbergin johdolla 1780-82 (YIV/C.F. Adelcrantz, O.Tempelman 1779). Muodoltaan se on länsitornillinen pitkäkirkko, jossa kapeammat poikkisakarat aikaansaavat ristikirkon vaikutelman. Länsitornin kupumainen katto korvattiin 1881 nykyisellä hieman pullistuvalla torninhuipulla. Vuosisadan vaihteessa kirkon itäpäähän liitettiin sakaristo ja sisätilat uusittiin. Hämeenkyrön vanha hautausmaa sijaitsee Kirkkojärven rannalla. Hautausmaan keskellä, lähellä vanhan kirkon paikkaa on puinen ruumishuone vuodelta 1893 (Tampereen Rakennuskonttori).
-Kirkkoherranpappila on rakennettu 1846-49 (IK). Kauniilla paikalla sijaitseva puurakennus noudattaa uusklassismin tyylipiirteitä. Rakennuksen koristeellisessa kuistissa toistuu uusgoottilainen suippokaariaihe. Punamullattu piharakennus lienee päärakennuksen ikäinen ja noudattaa ajan talonpoikaista rakennustapaa avokuisteineen. Yrjö Sakari Yrjö-Koskinen vietti nuoruutensa Hämeenkyrön pappilassa.
-Punatiilinen kruununmakasiini on vuodelta 1820 (IK/C. Bassi, A.W. Arppe). Makasiinissa toimii nyt Hämeenkyrön museo.
-Raipalan kaksikerroksinen päärakennus on vuodelta 1885. Puistomaisen pihan toisella sivulla on vanha paritupa-tyyppinen pirtti, joka on siirretty paikalle 1855. Pirttiin on sisustettu edustavat kotimuseo. Pihan kolmannella sivulla on tuparakennus vuodelta 1825. Pihapiirin ulkopuolella on suuri viljamakasiini vuodelta 1893 sekä joukko aittoja, joista vanhin lienee 1600-luvulta. Raipalan rakennusryhmällä on erittäin huomattava asema Kirkkojärven ja Kirkonseudun kulttuurim