Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Joroinen
 
Kaitaisten kylä
 
Kuvaus:

Kaitaisten kyläkuvaa leimaa voimakkaasti maiseman topografia: kaakko-luode -suuntaiset harjuselänteet ja järvet. Vanha maantie kulkee pitkin harjua ja tilakeskukset ovat ryhmittyneet sen varteen. Häyrilän ja Pärnälän tiloilla on vanhaa rakennuskantaa. Kylän koillispuolella sijaitseva Pöyhölän vanha tilakeskus muodostaa elävän ja yhtenäisen kokonaisuuden. Vanhimmat rakennuksista ovat 1700-luvulta.