Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hämeenkyrö
 
Herttualan kylä ja Heinijärven kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Herttualan kylän perinteinen rakennuskanta on säilynyt poikkeuksellisen hyvin niin talonpoikaistaloineen kuin myös pienempine käsityöläis- ja itsellismökkeineen. Lähellä toisiaan sijaitsevat Kirmon ja Mikkolan talonpoikaistilat. Tienristeyksen länsipuolella on tiivistä tupa-asutusta, joukossa mm. vanha pyssysepän paja. Herttualan kylä liittyy laajempaan Heinijärven kulttuurimaisemaan ja sillanpääläiseen maisemakuvaan.Heinijärven kylässä on vanhaa rakennuskantaa on mm. Tättälän ja Hämylän tiloilla.
-Töllinmäki liittyy kiinteästi F.E.Sillanpään elämänvaiheisiin ja varhaistuotantoon. Viime vuosisadan lopulla rakennettu vatimaton tupa on entisöity.
-Samaan laajempaan kokonaisuuteen liittyy F.E.Sillanpään synnyinkoti Myllykolu Kierikkalan kylässä. Kirjailijan isä pystytti vuonna 1887 paikalle pienen pakarin, johon lisättiin myöhemmin pirtti. Asuinrakennuksen vieressä on pieni aitta ja paikkaan on siirretty vanha saunarakennus. Myllykolu on ollut museona vuodesta 1962.