Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Hämeenkyrö
 
Mahnalan-Sasin kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Mahnalan ja Sasin kylien viljelymaisema on eräs maakunnan huomattavimmista kulttuurimaisemista. Mahnalan rautakaudella syntynyt kantakylä sijaitsee maisemallisesti erittäin edustavasti Enonselän rantaan laskeutuvalla Mahnalanharjun rinteellä. Vanha maantie kulkee kylän läpi. Vanhaa rakennuskantaa on Mäki-Kauppilan, Ylä-Raution, Seppälän sekä Iso-Kauppilan tiloilla. Sasin kylässä viljelykset laskeutuvat voimakkaasti polveillen Sarkkilanjärven ja Muotialanjoen rantaan. Perinteistä rakennuskantaa on Vanha-Sasin, Tarrin, Yli-Heljon ja Pirjolan tiloilla sekä Turkissa.