Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ikaalinen
 
Ikaalisten kirkonseutu
 
Kuvaus:

Ikaalisten keskusta on uusiutunut rakennuskannaltaan perusteellisesti. Ainoa laajempi, vanhaa rakennuskantaa sisältävä kokonaisuus on säilynyt kirkon ympäristössä. Ikaalisten nykyinen, järjestyksessä kolmas puukirkko rakennetiin Salomon Köykän johdolla 1799-1801. (YIV/T.Wennberg). Muodoltaan se on erivartinen ristikirkko. Kirkossa suoritettiin laajahko korjaus 1859-60 (G.T.Chiewitz). Nykyinen lyhtyosa rakennettiin tällöin ristiharjan katteeksi. Kirkko peruskorjattiin 1933 (K S. Kallio). Kellotapuli rakennettiin 1861 (G.T.Chiewitz). Tapulin alaosa on kiveä, yläosa hirttä. Kirkkomaan ympärille rakennettiin kivimuuri 1824 ja sitä laajennettiin 1876. Kirkon vieressä onhirsinen lainajyvästön makasiini vuodelta 1857. Se on sisustettu kotiseutumuseoksi.
-Entinen kirkkoherranpappilan puinen päärakennus on vuodelta 1845. Pihapuistossa on jalopuita.
-Keturin talo on toiminut kappalaisen virkatalona 1600-luvulta. Nykyinen päärakennus on rakennettu vuosien 1855 ja 1866 välisenä aikana. Rakennuksen itäpäähän on rakennettu 1970-luvulla tasakattoinen siipiosa.
-Ikaalisten kansakoulu rakennettiin 1862 ja sitä jatkettiin poikittaisella tyttökoulun siivellä 1880-luvulla.
-Rahkolan tilan puinen, empire-asuinen päärakennus on vuodelta 1832. Pihapiiriä rajaa kaksi vanhaa asuinrakennusta, pikkupuoti ja pakaritupa. Lisäksi pihan tuntumassa on vanha luhtiaitta ja viljamakasiini.