Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Ikaalinen
 
Kalmaan kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Kalmaan tilan rakennukset sijaitsevat mies- ja karjapihan ympärillä. Talonpoikaistyyppisen päärakennuksen nykyasu on vuosilta 1856-58. Uudempi asuinrakennus on viime vuosisadan lopulta. Miespihaa rajaavat lisäksi pirtti ja luhtiaitta, joiden välitse on käynti karjapihaan. Karjapihaa rajaavat hirsiset navetta ja lantala. Pihapiirien ulkopuolella ovat viljamakasiini ja kellari. Taloon johtaa istutettu kuusikuja ja rakennusten ympärillä on vanha puisto. Kalmaan tila on ollut tunnetun työväenliikkeen johtajan tohtori Edward Gyllingin kotitalo. Myös kansalaissodan taisteluissa Kalmaalla oli merkittävä osuus.