Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kiikala
 
Kruusilan kylä ja kulttuurimaisema
 
Kuvaus:

Hirsijärven koilliskärjessä muodostaa Kruusilan kylä peltoineen kauniin kulttuurimaiseman. Jäpin tilan puinen, mansardikattoinen päärakennus on 1700-luvun jälkipuolelta.