Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Kisko
 
Kiskon kirkonkylä
 
Kuvaus:

Kiskon kaunis kirkonkylä on säilyttänyt pääpiirteissään perinteisen, vuosisadan alkupuolen asunsa ja sen sijainti Kirkkojärven rannalla on maisemallisesti edustava. Järvenrannan pellot yhdistävät sen Haapaniemen kulttuurimaisemaan.
-Kiskon puukirkko on rakennettu 1810 (1807, J.Sundsten). Muodoltaan se on pitkäkirkko, mutta kookkaat sivusakarat luovat kuvan ristikirkosta. Runkohuoneen päädyt ovat kolmisivuiset. Kirkon kivinen sakaristo on keskiaikainen. Kirkko uudistettiin nykyiseen asuunsa 1883 (C.J.von Heideken). Sisäväritys on vuoden 1929 korjauksesta (E.Borg). Kirkkomaalla on vanha Haapaniemen kartanon kivinen hautakappeli, joka on luultavasti 1600-luvulta. Kirkon pohjoispuolella on Hongiston ja Mellarin kivinen hautakappeli vuodelta 1803 ja itäpuolella Wimanin kivinen hautakappeli vuodelta 1819. Kalliolla sijaitseva kellotapuli rakennettiin 1754-58 (A.Piimänen).
-Kirkon lähellä sijaitsee vanha kivinen pitäjänmakasiini, jossa on kotiseutumuseon kokoelmat.
-Kiskon kirkkoherranpappilan puinen päärakennus on vuodelta 1882.
-Kirkonkylän entinen kansakoulu on vanhimmilta osin 1870-luvulta.