Rakennettu kulttuuriympäristö.
Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt 1993 -luettelo.
 
Lappeenranta
 
Lappeenrannan Linnoitus sekä Kaupunginlahti
 
Kuvaus:

Lappeenrannan kaupunki perustettiin nykyisen Linnoituksen paikalle 1649. Kaupungin linnoittaminen aloitettiin Uudenkaupungin rauhan jälkeen 1720-luvulla. Turun rauhan jälkeen venäläiset jatkoivat linnoittamistöitä. Uusi asemakaava vahvistettiin 1775. Linnoitusta vahvistettiin marsalkka Suvorovin johdolla 1790-luvulla, jolloin rakennettiin Linnoituksen luoteispuolelle ns. Nikolain vallit sekä linnoituksen sivustoille Pallon ja Kimpisen vallit. Lappeenrannan linnoituksen menetettyä merkityksensä viime vuosisadan alkupuolella vanha linnoitusesplanadi muodostettiin yleiseksi puistoksi. Linnoituksella on huomattava merkitys Lappeenrannan kaupunkikuvalle. Maisemakokonaisuuteen liittyvät toisaalla Kaupunginlahti puistoistutuksineen, toisaalla Pallon kaupunginosan vanhat puurakennukset. Linnoituksen vanhimmat rakennukset ovat 1770-luvulta. Alueen puurakennukset ovat viime vuosisadalta ja tiiliset sotilaskasarmit 1910-luvulta.
-Lappeenrannan ortodoksinen kivikirkko vuodelta 1785 on maan vanhin ortodoksinen kirkkorakennus. Suorakaiteiseen kirkkosaliin liittyy lännessä kellotorni ja idässä särmikäs apsidi. Runkohuoneen katonharjalla on pieni lanterniini.
-Linnoituksen portin vieressä sijaitsee 1770-luvulla rakennettu kivinen vartiotupa, jossa toimii nyt Ratsuväkimuseo. Vartiorakennuksesta pohjoiseen sijaitsee kolme kivistä kasarmia 1700-luvun lopulta.
-Entinen komendantin talo on niin ikään Linnoituksen vanhinta, 1770-luvun, rakennuskantaa. Rakennus on toiminut myös käräjätalona.
-Linnoituksen luoteisosassa sijaitsevat kaksi kivistä kasarmirakennusta ovat rakennetut 1770- ja 1790-luvuilla. Viime vuosisadalla ne olivat ensin kehruuhuoneen ja myöhemmin vankilan käytössä.
-Etelä-Karjalan maakuntamuseo sijaitsee kahdessa kivestä muuratussa tykistövarikkorakennuksessa, jotka on rakennettu pian vuoden 1800 jälkeen.
-Linnoitukseen liittyvä Rapasaaren entinen rautatieasema on vuodelta 1885 (K.R.Wessberg).
-Pallon esikaupunkiasutus on peräisin 1700-luvun jälkipuoliskolta. Vanhimmat Pallonkadun puutaloista ovat 1870-luvulta pääosan ollessa vuosisadan lopulta.
-Kaupunginlahtea rajaa pitkänomainen Halkosaari vanhoine hopeapajukujineen. Lahden pohjukassa sijaitsevat Lappeenrannan kylpylaitoksen rakennus vuodelta 1910 (G.Strengell) ja Kasino vuodelta 1913 (E.Forsman).